Barn och ungdom

Gruppträning

Örebro klätterklubb har barn- och ungdomsgrupper som tränar regelbundet. Större delen av verksamheten är förlagd till klubbens klätterväggar i Tegelbruket.

Samtliga barn- och ungdomsgrupper är fulla och vi arbetar med en kölista. Det är tyvärr lång kö och lång väntan för att få en plats. För att ställa sig på kö, maila info om barnet och förälders kontaktuppgifter till ungdom@orebroklatterklubb.com. Ni kommer inte få någon bekräftelse på mailet. När det blir platser över i grupperna kontaktar vi i turordning via de mail vi har fått.