Klätterväggen

Klätterväggar

Klubbens klätterväggar är belägna i Tegelbruket. Klätterväggarna har utgjort den självklara mötesplatsen för klubbens medlemmar sedan de öppnade 2013.

Öppettider

Priser och Regler

Repvägg

I Tegelbruket finns en repklättervägg som är 12 meter hög. Den är försedd med 6 st topprep och erbjuder möjlighet att ledklättra.

För att säkra vid repväggen krävs att du har grönt/rött kort från SKF eller kan uppvisa motsvarande kunskapsbevis samt har egen utrustning med dig.

Att klättra vid repväggen utan grönt kort går bra om du kommer tillsammans med någon som uppfyller ovanstående krav som därmed säkrar dig när du klättrar.

Bouldervägg

Boulderväggen är cirka 140 m2. stor. Massor av problem finns uppsatta för både nybörjare och erfarna.

För att klättra vid boulderväggen krävs att du betalat inträde och har förstått och följer säkerhetsinstruktionerna som sitter anslagna i anslutning till klätterväggen. Av säkerhetsskäl får barn under 13 år endast klättra i sällskap med vuxen som tar ansvar för barnets agerande. Förälder/vuxen ska finnas aktivt på plats under klättringen.